Kossuth Lajos utca 78. lakás + raktárak

Irányár
11 700 000 HUF
Leírás

 

ELADÓ INGATLAN

 

Esztergom Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyalást hirdet a Kiíró tulajdonában álló, alább felsorolt ingatlanok együttes értékesítésére.

I. Ingatlanok adatai:

Sor szám
Helyrajzi szám
Cím - funkció
Az ingatlan területe m2
Induló ár(bruttó)
Ajánlati biztosíték összeg
1
17582/A/3
Esztergom, Kossuth L. u. 78. -lakás
78 m2
11.700.000
 
3.900.000
2
17582/A/4
Esztergom, Kossuth L. u. 78. -raktár
55 m2
3
17582/A/5
Esztergom, Kossuth L. u. 78. -raktár
36 m2

 

Licitlépcső: 100.000 Forint
Az ajánlati biztosítékot forintban Esztergom Város Önkormányzata Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403648-49564948-53491232 számú számlájára kell átutalni és az utalás bizonylatát legkésőbb a versenytárgyalás kezdetéig be kell mutatni. A közlemény rovatba a „17582/A/3; 17582/A/4; 17582/A/5 hrsz. ajánlati biztosíték ” megnevezés kerüljön beírásra. A versenytárgyaláson résztvevőknek a versenytárgyaláson be kell mutatni az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló hivatalos banki igazolást.

A meghirdetett vételárat bruttónak kell tekinteni.

Az áfa meghatározása ingatlanonként, illetve a vevő személyének figyelembevételével a vonatkozó jogszabályok alapján történik.

A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni, az alábbi részletezés alapján:

 

- Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetén bánatpénz lesz a szerződés aláírásáig, mely a pályázó visszalépése esetén nem jár vissza.

- A bánatpénz a szerződés aláírásától foglalóvá válik.

A versenytárgyalás során alkalmazandó értékelési szempontok fontossági sorrendben:

  • a megajánlott legmagasabb vételár összege.

Amennyiben több pályázó vállalja azonos összegű-legmagasabb vételi ár- megfizetését, úgy a nyertes pályázó személyét illetően az alábbi szempontok figyelembevételével dönt:

  • a vételár egy összegben történő kifizetése
  • a vállalt fizetési határidő maximum 3 év (1095 nap). Részletfizetéskor a mindenkori vételár hátralékra kamatot kell fizetni, melynek mértéke az adott évi jegybanki alapkamat 5%-kal növelve. A kamatokkal növelt vételár hátralékot havonta egyenlő részletekben kell megfizetni. A határidőre meg nem fizetett törlesztő részletek után, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti mindenkori törvényes késedelmi kamatot kell felszámítani. Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele, hogy a részletfizetés igénybevételével megvásárolt lakásra a vételárhátralék erejéig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot, valamint a vételárhátralék megfizetésének időtartamára, elidegenítési- és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni Esztergom Város Önkormányzat javára. Részletfizetés esetén a vételárhátralék határidő előtt történő teljes kiegyenlítésekor, a hátralékos vételár mértékét csökkenteni kell a hátralévő futamidőre eső kamat összegével. Aki a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, az Ltv.-ben és e rendeletben foglalt kedvezményeket elveszíti és a vételárhátralék egy összegben válik esedékessé, valamint viseli az adásvételi szerződésben foglalt jogkövetkezményeket.

A Kiíró fenntartja a jogát, hogy

  • A versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.
  • A versenytárgyalási felhívást a versenytárgyalás előtt visszavonja, melyről a felhívás közlésével megegyező helyeken hirdetményt tesz közzé.

 

 

A pályázatot személyesen kell benyújtani.

A pályázatok benyújtásának helye: Strigonium Zrt. Ingatlankezelési Osztály

 (2500 Esztergom, Pór A. tér 1. tel:06-33-555-786, 06/30-395-9101)

 

A pályázati regisztrációs lapokat munkaidőben lehet átvenni.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. február 24. (hétfő) 11,00 óra

 

A versenytárgyalás ideje előreláthatólag:
2020. február 27. (csütörtök) (A regisztrációs lapot benyújtó pályázók a pontos időpontról külön értesítést kapnak.)

 

Helye: Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal (Városháza), Gadányi terem

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. I. emelet

 

Elhelyezkedés